Multimodalinis Gaisrinės mašinos gabenimas iš Klaipėdos uosto (Lietuva) į Zaratės uostą (Argentina).